" "

()

-

+7 495 329 00 06, +7 916 613 02 73, volsh-les@yandex.ru


ENGLISH


Locations of visitors to this page
 

26 !!!

2020 25- !!!

 

  "" !!!  

  2022 !!!


 07 2022

!!! !!!

06 () " ".
. ().
(. ., ) - 1, ,
(. ., ) - 1, , ,
(. ., ) - 1, CW, , -,
(. ., ) - 1, ,
(. ., ) - 1, ,
Ũ (. ., ) - 1, ,
(. ., ) - 1, , , BOS

!!!
: !!!

!!!

!!! !!!

06 () " 2022".
& BIG & BIS- - . ().
(. ., ) - 1
(. ., ) - 1, CW, J, , -, , BIS--2 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!

!!!

 25 2022

!!! + Specialty !!!

24 . 10 + Speciality.
, BIS & BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , BOS
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, ,
, BIS--1, BIS-1 !!!

!!! !!!

24 . " 2022".
: & BIG - . (), BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!
(. ., ) - 1, CW, J, , -, , BOS, BIS--1 !!!

!!! !!!

24 . " 2022".
: & BIS- - . (), BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , BOS
(. ., ) - 1, CW, J, , -, ,
, BIG-1 !!!
( 6- , BIS-)

!!!

 28 2022

!!! ( ) !!!

26 () ( , CACL).
: . (), . (), . ().
- 360 . : - 3 .
(. ., -) - 1- , (34,28 )
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 2- , CACL (37,0 )

 27 2022

!!! !!!

25 .- " 2022".
: & BIG - . (), BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, J, , -, ,
, , BIG-2 !!!
( 6- , BIS-)

!!!

 20 2022

!!! !!!

17 .- " ".
. ().
(. ., -) - 1, CW, , -
(. ., -) - 1, ,
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, , ,
(. ., ) - 3 ( )
(. ., ) - 1 ( )
Ũ (. ., ) - 1, , , -4
(. ., -) - 1, , , BOS

, - !!!
: , - !!!

!!! + Specialty !!!

17 .- 10 + Speciality.
- . ().
(. ., -) - 1, CW, J, , -,
(. ., -) - 1
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 2, R.CAC,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , BOS

 02 2022

!!! !!!

29 . "".
: - . (), BIG - Z.Sekulic ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , , BIG-2 !!!

!!! !!!

29 . " ".
- . (), BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , , BIG-2 !!!

  01 2022

!!! !!!

28 24- " ".
. ().
(. ., -) - 1, CW, -, ,
(. ., ) - 1 ( )
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, , , -2,
(. ., ) - 1, , , 2022, BOS,
(. ., ) - 1, CW, -
(. ., ) - 2 ( )
(. ., ) - 2, JCC ( )
(. ., -) - 3 ( )
(. ., ) - 2 ( )
(. ., ) - 3 ( )
(. ., ) - 4 ( )
Ũ (. ., ) - 1, , , -4
(. ., ) - 2, ( )
(. ., -) - 1, , , -3
(. ., ) - 4 ( )
(. ., ) - 2 ( )
٨ (. ., ) - 4 ( )

"" , "" - !!!
: - , - !!!
" " -
" " -
" " -
" " -

!!!

 02 2022

!!! + Specialty !!!

28 . 10 + Speciality.
: , BIS, BIS-, BIS- & - . (), & BIS-BOS - . ().
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, CW, CAC, , , BOS, -1, BIS-BOS-1 !!!
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--2 !!!
(. ., -) - 1, CW, JCAC, , -, , BIS--3 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIS-2 !!!

: !!!

  26 2022

!!! (=) !!!

22 . ". 2022"+ Specialty".
- . ().
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, ,
2022, 2022

(. ., ) - 1, CW, CAC, , , ,
2022, 2022,

(. ., ) - 1, CW, -,
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, ,
2022, 2022,

(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , 2022, 2022, BOS

!!! (=) !!!

21 . ". 2022"+ Specialty".
- . ().
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, ,
2022,

(. ., ) - 2, R.CAC, CC
(. ., ) - 1, CW, -,
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, , 2022,
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , 2022, BOS

 16 2022

!!! !!!

15 .- .
: - . (), BIG - . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , ,
, BIG-3 !!!

!!! !!!

15 .- " 2022".
& BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , ,
(. ., -) - 1, CW, J, , -,

 11 2022

!!! !!!

10 () ( , CACL).
: . (), . ().
: - 1 , - 1 2 . .
(. ., -) - 1- (158+166=324)
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1- , (163+179=342)
٨ (. ., ) - 2- , CACL (157+163=320)
(. ., ) - 3- (153+166=319)

 04 2022

!!! + Specialty !!!

03 . 10 " 2022" + Speciality.
, BIS, BIS- -BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIS-3 !!!
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1, -BIS- - 1 !!!
(. ., ) - 1, CW, J, , -, , BOS

 03 2022

!!! !!!

02 ( , CACL).
: . (), . ().
: - 1 3 . .
Ũ (. ., ) - 1- , (169+165=334)
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 2- , CACL (169+163=332)
٨ (. ., ) - 3- (157+151=308)
(. ., ) - 4- (156+149=305)

Ÿ Boogie Woogie Woo !!!

 01 2022

!!! + Specialty !!!

30 . 10 " 2022" + Speciality.
, BIS BIS- - . (), -BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1, -BIS- - 1 !!!
(. ., ) - 1, CW, J, , -,
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIS-2 !!!

!!!

 24 2022

!!! !!!

23 . .
BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-1 !!!

!!! !!!

23 . " 2022".
BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!

!!!

 23 2022

!!! + Specialty !!!

17 . 10 + Speciality.
, BIS, BIS- -BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , BOS
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1, -BIS- - 1 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIS-3 !!!

 22 2022

!!! !!!

17 () ( , CACL).
: . (), . ().
: - 1 3 . .
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1- , (172+179=351)
Ũ (. ., ) - 2- , CACL (171+169=340)
٨ (. ., ) - 3- (149+170=319)
(. ., ) - 4- (153+160=313)

 19 2022

!!! + Specialty !!!

16 . 10 + Speciality.
, BIS, BIS- -BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , BOS
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1, -BIS- - 3 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIS-2 !!!

!!! !!!

16 . () .
BIG - . ().
ƨ (. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!

Ƹ !!!

 07 2022

!!! !!!

03 .- " ".
. ().
(. ., -) - 1, CW, -
(. ., -) - 1, , -
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, , , BOS
(. ., ) - 1, CW, -,
(. ., -) - 2 ( )
(. ., ) - 1, , , -4
(. ., -) - ( )
Ũ (. ., ) - 1, , , -3
(. ., ) - 1, , , -2
(. ., -) - 1, , ,

"" , "" - !!!
: , - !!!

!!!
!!!

 06 2022

!!! (=) !!!

03 .- " "-" + Speciality.
: & BIS- - . (), BIG - . (), - . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
( 8- , )
(. ., -) - 1, CW, J, , , -,
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, CW, CAC, , , , , BOS
(. ., -) - 1, CW, -
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , ,
, , BIG-1 !!!

: - !!!

!!! (=) !!!

02 .- " " " + Speciality.
: & BIS- - . (), - . (), - . ().
(. ., -) - 1, CW, J, , , -,
, , BOS

(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, ,
Ũ (. ., ) - 1, CW, CAC, , , ,
,

!!!
: - !!!

 27 2022

!!! !!!

27 .- "---2022".
& BIG - . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , , BIG-1 !!!

!!! !!!

27 .- .
- . ().
(. ., -) - 1, CW, -,

 26 2022

!!! !!!

26 . " 2022".
BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!

 20 2022

!!! !!!

19 . " ".
, BIG & BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -,
( 6- , )
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-1 !!!

!!! !!!

19 . " ".
, BIG & BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-3 !!!

!!!

 14 2022

!!! !!!

13 . "".
: & BIG - . (), BIS- - S.Mitrevski ().
(. ., ) - 1, CW, -,
( 6- , )
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , , , BIG-2 !!!

!!! !!!

13 . " ".
- . ().
(. ., ) - 1, CW, -,
(. ., ) - 1, CW, CAC, , , ,

 12 2022

!!! !!!

12 .- " ".
: - . (), BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--1 !!!

!!! !!!

12 .- " ".
: - . (), BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!

 07 2022

!!! !!!

06 .- " ".
& BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--2 !!!

!!! !!!

05 . " - 2022".
: - . (), BIS- & BIG - . (), - . ().
(. ., ) - 1, CW, CAC, CACIB, , 2022, BOS
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!
(. ., ) - 1, CW, JCAC, -, 2022,
(. ., ) - 1, CW, CAC, CACIB, , 2022,
, BIG-3 !!!

Ũ (. ., ) - 1, CW, CAC, R.CACIB

!!!

!!!
, Ÿ !!!

 27 2022

!!! !!!

26 . .
BIG - . ().
(. ., ) - 1, CW, JCAC, , -,
, , BIG-2 !!!

!!! !!!

26 .- " ".
- . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, JCAC, -,
BOOGIE WOOGIE WOO KILLKAPI (. ., -) - 1, CW, CAC, CACIB, , , BOS
(. ., -) - 1, CW, -,

!!!

 21 2022

!!! !!!

20 .- " - 22".
: - . (), BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!

 19 2022

!!! !!!

19 . " 2022".
- . ().
ƨ (. ., ) - 1, CW, CAC, ,

 13 2022

!!! !!!

12 . " ".
& BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1 !!!
¨ (. ., ) - 1, CW, JCAC, -, ,
,
( )

!!!

!!! !!!

12 . .
& BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1 !!!
¨ (. ., ) - 1, CW, JCAC, -, ,
,
( )

!!! !!!

12 . " ".
& BIS- - . ().
(. ., ) - 1, CW, -, , BIS--1 !!!
¨ (. ., ) - 1, CW, JCAC, , -, ,
( )

 31 2022

!!! !!!

30 . " 2022".
- J,V,Pocas ().
(. ., ) - 1, CW, JCAC, -, ,
(. ., ) - 1, CW, CAC, CACIB, , , BOS

!!! !!!

30 .- .
- . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , BOS

!!! !!!

30 .- .
- . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , BOS

!!!

 23 2022

!!! !!!

22 .- " ".
, BIG & BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , , , BIG-2 !!!

!!! !!!

22 .- " ".
& BIS- - . ().
(. ., -) - 1, CW, -,
(. ., -) - 1, CW, -, , BIS--3 !!!
(. ., -) - 1, CW, CAC, , , BOS

 16 2022

!!! !!!

16 . .
: - . (), BIG - . ().
ƨ (. ., ) - 1, CW, CAC, , , , BIG-2 !!!


2 0 2 1

:

* (C.I.B) - 1 + 1 ;
* - 1;
* - 7;
* - 6;
* - 1;
* - 6;
* - 2;
* - - 1;
* - 1;
* - 1;
* - 7;
* - 7;
* - 10;
* 2021 - 2;
* " 2021" - 1;
* " 2021" - 1;
* 2021 - 1;
* 2020 - 2;
* " 2021" - 1;
* " 2020" - 2;
* Moscow Winner 2021 - 1;
* Moscow Winner 2020 - 2;
* - 2021 - 1;
* - 2020 - 1;
* - " 2021" - 1;
* - " 2020" - 1;
* 2021 - 1;
* " 2021" - 1;
* Moscow Junior Winner 2021 - 2;
* Moscow Junior Winner 2020 - 1;
* - 32;
* - 3;
* - 13;
* CACIB - 26;
* BIS-1 x 3; BIS-2 x 2; BIS-3 x 2; BIS-4 x 1;
* BIG-1 x 7; BIG-2 x 5; BIG-3 x 5;
* BIS--2 x 1;
* BIS--1 x 3;
* BIS--1 x 1;
* BIS--2 x 3;
* BIS--1 x 1;
* BIS--2 x 2;
* BIS--3 x 2;
* BIS--5 x 1;2 0 2 1      2 0 2 0      2 0 1 9      2 0 1 8      2 0 1 7      2 0 1 6      2 0 1 5      2 0 1 4      2 0 1 3      2 0 1 2      2 0 1 1      2 0 1 0      2 0 0 9      2 0 0 8      2 0 0 7      2 0 0 6       2 0 0 5

Rambler's Top100   http://dog100.bull-doc.ru//

Web-dising Kiryushina Irina. All rights reserved volsh-les@yandex.ru